School De Brink

Welkom bij school De Brink, de school waar jij jouw vleugels mag uitslaan. 

Waar je als leerling jezelf mag zijn en zelf je leerproces mee kan vormgeven.

Je volgt je eigen ontwikkelingslijn gebaseerd op jouw krachten, talenten en interesses.

 

Ben je benieuwd hoe wij dit doen?

Lees meer over onze visie.

 

Op 7 maart 2022 zijn wij gestart met Voortgezet Onderwijs, voor  leerlingen in de leeftijd van 11 tot 21 jaar.

Voor speciaal voortgezet onderwijs verwijzen we je graag naar scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

Wil je meelopen op onze school of je alvast opgeven voor een informatiebijeenkomst?  Neem dan contact  met ons op.